Ana sayfa Muhasebe Sürgünlü defne yaprağının KDV oranı kaçtır?

Sürgünlü defne yaprağının KDV oranı kaçtır?

633
0

Sürgünlü defne yaprağının KDV oranı kaçtır?

KONU

Sürgünlü defne KDV oranı

SORU

… sürgünlü defne yaprağına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı ile bu ürün için yapılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

CEVAP

Bu itibarla, defne yaprağının çoğul hali olan sürgünlü defnenin, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 2/b sırasında değerlendirilmesi ve bu ürünün aynen ya da işledikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olan gerçek usulde KDV mükelleflerine tesliminin toptan teslim kapsamında % 1 oranında, perakende tesliminin ise % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, gerçek usulde KDV mükellefi olmayan orman köylüsüne yapılacak sürgünlü defne teslimlerinin perakende teslim kapsamında % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması; ayrıca orman köylüsüne yapılacak ödemeler üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 41931384-130[28-2016-60]-26 17.05.2017
Konu : Sürgünlü defne KDV oranı

 

İlgi : 05/12/2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, sürgünlü defne yaprağına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı ile bu ürün için yapılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % l, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 2/b sırasında “Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı,mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,” hükmü yer almıştır.

Aynı BKK’ nın 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde; (I) sayılı listenin 2/b sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacağı hükmüne yer verilmiş; 4 üncü bendinde de “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” denilmiştir.

Bununla birlikte, konuya ilişkin olarak Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmalardan, sürgünlü defnenin tohum veya meyve fidanı olmadığı gibi defne üretiminde kullanılmasının da mümkün olmadığı, biyolojik yapısı dikkate alındığında defne ağacı yapraklarının tek tek toplanamayacağı, bunların 2-3 yıllık yapraklı sürgün şeklinde üretime konu edilebileceği, sürgünlü defnenin üzerinde taze (yeşil) defne yaprakları bulunan dallardan oluştuğu, başka bir anlatımla defne yapraklarının toplu hali olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, defne yaprağının çoğul hali olan sürgünlü defnenin, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 2/b sırasında değerlendirilmesi ve bu ürünün aynen ya da işledikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olan gerçek usulde KDV mükelleflerine tesliminin toptan teslim kapsamında % 1 oranında, perakende tesliminin ise % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, gerçek usulde KDV mükellefi olmayan orman köylüsüne yapılacak sürgünlü defne teslimlerinin perakende teslim kapsamında % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması; ayrıca orman köylüsüne yapılacak ödemeler üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.


Kaynak:gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

 

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Solucan gübresinin KDV oranı nedir?

Alpaca satışlarında KDV oranı nedir?

Sıvı deniz yosununun KDV oranı nedir?

Oto koltuk kılıfı satışında KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here