Ana sayfa Mevzuat Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de...

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

413
0

22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanunla;

– 7 nci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yapılan değişiklikle, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılan süreli yayınlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

-9 uncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına, aynı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar [Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları] için belirlenen ÖTV oranını %50’ye kadar artırma ile bu mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme ve dört katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

-10 uncu maddesi ile 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için oranlara esas olmak üzere özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak üç ayrı fiyat kategorisi belirlenmiştir.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 


Kaynak: gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here