Ana sayfa SGK Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (10.6.2021)

  Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (10.6.2021)

  20
  0
  10 Haziran 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31507
  YÖNETMELİK

  Sosyal Güvenlik Kurumundan:

  SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 428 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “onbeş” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve geçerliliği devam eden YDS’den en az (C) düzeyinde puana sahip olduğunu gösterir belgeyi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıllık süre içerisinde ibraz eden uzman yardımcısı boş kadro durumuna göre uzman olarak atanır.”

  MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
  Tarihi Sayısı
  12/12/2013 28849
  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
  Tarihi Sayısı
  1- 1/11/2014 29162
  2- 25/3/2015 29306

  Kaynak: Resmi Gazete 10.6.2021
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here