Ana sayfa Vergi Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşları e-faturaya geçmek zorunda mıdır?

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşları e-faturaya geçmek zorunda mıdır?

  e-fatura, geçiş, zorunluluk, sağlık, anlaşma, temmuz,

  21
  0

  Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. İmalatı) yapmaktadır. Sosyal güvenlik kurumu ile anlaşması yoktur. Diş doktorlarından sipariş alıp diş protezi imalatı yapmaktadır. Sağlık hizmeti sayılıp temmuz ayında e-faturaya geçme gibi zorunluluğu var mıdır?

  Mükellefiniz VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki kriterleri taşımıyorsa e- fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak geçiş sağlayabilecektir.

  Vergi usul kanunu genel tebliği (sıra no: 509)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) tüm mükelleflere 1.7.2021 tarihinden itibaren e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu getirildi. Bizler Özel xxxxxxİ Sağlık Hizmetleri LTD.ŞTİ olarak yyyy grubu ile hekimlik sözleşmemiz var. Hizmetimizin karşılığı olan sağlık hizmeti hakkediş faturamızı hastaneye kesmekteyiz. Sosyal güvenlik kurumu ile özel xxxx ltd stı olarak bir anlaşmamız yok. Bu durumda yine de şirket olarak e-fatura uygulamasına geçmemiz gerekir mi? 

  MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” MADDE 2 – Aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

  “d) Bu Tebliğin “IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.” 

  Yukarıdaki hükümlere göre; Firmanız ,1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış ise ise söz konusu Kuruma e- fatura düzenleyecektir. 

  SGK dışındaki firmalara düzenlenen faturalar için böyle bir zorunluluk yoktur.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here