Ana sayfa Mevzuat SMMM’ler e-ticaret yapabilir mi?

SMMM’ler e-ticaret yapabilir mi?

Eczaneler ne zaman e-faturaya geçmek zorundadır? Eczaneler 5 Bin TL altı için kağıt fatura kesebilir mi?

94
0

MMM olarak tek ortaklı e-ticaret yapan limited şirket kurabilir miyim?

Ticaret yasağı nedeni ile kuramaz.

İSMMMO’da yapacağımız sözleşmelerde eczane ile yapılacak sözleşmede işin mahiyeti kısmına şahıs hizmet mi şahıs alım-satım mı işaretlenmelidir?

Eczane hizmet değil; mal satar. Alım satım işaretlenir.

_______________________________________________________________________

1 Temmuz itibariyle eczaneler e-Faturaya geçmek zorunda mıdır?

9 Şubat tarihinde çıkan VUK 509′ göre Sgk ile anlaşma imzalamayan medikal malzeme satan firmalar 1 Temmuz tarihinden itibaren e faturaya geçmek zorunda mıdır?

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526) Resmî Gazete Tarihi: 09/02/2021 Resmî Gazete No: 31390 MADDE 2

Aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. “d) Bu Tebliğin “IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

35 seri nolu Tebliğ’de yapılan son değişiklikler ile kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları bu madde eczacıların sigorta şirketlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna kesmiş oldukları faturaları kapsıyor mu? 

Eczaneler, Özel sağlık kuruluşları, Özel hastaneler ; Anlaşmalı kurumlara (SGK, Bank, Sigorta firmaları gibi ) düzenledikleri faturada 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

_______________________________________________________________________

E-Fatura uygulamasına dahil olan eczaneler 5 Bin TL altı için kâğıt fatura düzenleyebilir mi?

Temmuz ayında e-faturaya geçecek olan eczaneler 5.000 TL altındaki değerlere kâğıt fatura kesmeye devam edebilecek mi? 

Mükellef e-faturaya geçecekse aynı zamanda e-arşiv faturaya da geçecektir. Kâğıt fatura kullanamaz.

Tüzel kişi mükellefimiz 2020 yılında kendi internet sitesi üzerinden 750.000,00 TL satış yapmıştır. E fatura, e arşiv fatura zorunluluğu var mı? 

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları mükellefiniz yukarıdaki kriter kapsamında kalıyor mu bunu kontrol etmeniz gerekli. Eğer ilgili kriter kapsamında değilse aynı yıl içinde 5 milyon üzeri brüt satış hasılat ve kendi internet sitesi üzerinden yaptığı satışlara bakmak gerekli (satış ve ciro aynı takvim yılında olacak şekilde) ancak yukarıdaki kriterler kapsamında durum değerlendirmesi yapılması gereklidir.

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here