Ana sayfa Muhasebe SMMM Meslek ruhsatını ne zaman teslim almalıdır?

SMMM Meslek ruhsatını ne zaman teslim almalıdır?

797
0

Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır. Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu’nda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz. Mesleki faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler. Ortaklık bürosu veya şirket kurulması hâlinde de işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar. Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür. İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar. İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır. Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır. Büro edinen meslek mensupları odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir.

 

Ruhsat sınavını kazandığımızda devlet memuru olmuyorsak odalar nasıl yoklama yapıyor? Burada ifade edilmek istenen kayıtlı çalışanlar listesine kayıt olmak mı? Değilse, 15 gün içinde ruhsatınızı alın ifadesi, şu an ismini hatırlamadığım tebliğde 15 gün içinde alınmaz ise yeniden çağrı yapılır. 15 Günlük sürede alınmaz ise ruhsat geri gönderilir diye bir yazının yanında büro açmanız şart diye yazı niye yazılmadı? 2 yıl çalışılan yerdeki firmalar ile iş yapılmaz denilip defter devretmeden hiç bir kazanç olmadan bir vergi mükellefi olmamız beklenemez herhalde.

(11.12.2018 09:24)

 

Odanın yaptığı “Yoklama” VD’nce yapılan yoklama değildir. İlçe temsilciliği Büro açan meslek mensupları nezdinde tespit ve yoklama yapılır. Meslek mensupları 3568 SK ve yönetmeliklere uymak zorundadır.

 


Kaynak:ISMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

SMMM faaliyetini hazır ofis hizmeti veren yerlerde yapabilir miyim?

 

Beyannamelerimizi göndermeyen SMMM’ye rücu davası açabilir miyiz?

 

Smmm sözleşmesinde başlangıç tarihi neye göre belirlenir?

 

YMM sınav hakkı kazanabilmek için Smmm süresi nasıl hesaplanır?

 

Ayrıldığım SMMM şirketinin benimle çalışmak isteyen müşterisi ile sözleşme yapabilir miyim?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here