Ana Sayfa Muhasebe SMMM faaliyeti olan eşimin müşterilerine YMM hizmeti verebilir miyim?

SMMM faaliyeti olan eşimin müşterilerine YMM hizmeti verebilir miyim?

1804
0

SMMM faaliyeti olan eşimin müşterilerine YMM hizmeti verebilir miyim?


KONU :

Eşin ortak olduğu şirkette YMM faaliyetinde bulunup bulunulamayacağı hk.


SORU :

Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştığınızdan bahisle, serbest muhasebeci mali müşavir olan eşinizin muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal eden bir şirketin % 90 hisseyle ortağı olduğu ancak temsil ve imzaya yetkili olmadığı belirtilerek, eşinizin ortağı olduğu bu şirketin defterlerini tuttuğu müşterilerinin yeminli mali müşavirlik iş ve işlemlerini yapıp yapamayacağınız hak.


CEVAP

“Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. Yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; eşinizin yönetici statüsünde olup olmadığına bakılmaksızın %90 hisseyle ortağı olduğu serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal eden şirketinin defterlerini tuttuğu müşterilerinin yeminli mali müşavirlik iş ve işlemlerini yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

 


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 21152195-205.05.02[2016-3]-303

Tarih :  03.01.2017

Konu : Eşin ortak olduğu şirkette YMM faaliyetinde bulunup bulunulamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştığınızdan bahisle, serbest muhasebeci mali müşavir olan eşinizin muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal eden bir şirketin % 90 hisseyle ortağı olduğu ancak temsil ve imzaya yetkili olmadığı belirtilerek, eşinizin ortağı olduğu bu şirketin defterlerini tuttuğu müşterilerinin yeminli mali müşavirlik iş ve işlemlerini yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45 inci maddesinde;

“Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

Yeminli malî müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci malî müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.”

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Ortaklık Bürosu Veya Şirket Kurarak Mesleki Faaliyette Bulunma” başlıklı 30 uncu maddesinde; birden çok meslek mensubunun, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunması halinde; meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetlerin ticari faaliyet sayılmayacağı, ortaklık bürosu veya şirketin ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabileceği ve şirket veya ortaklık bürosunun, mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “Tasdik Edemeyeceği İşler” başlıklı 39 uncu maddesinde ise,

“Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. Yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; eşinizin yönetici statüsünde olup olmadığına bakılmaksızın %90 hisseyle ortağı olduğu serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal eden şirketinin defterlerini tuttuğu müşterilerinin yeminli mali müşavirlik iş ve işlemlerini yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

…..


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kendi Beyannamelerini Vergi Dairesine SM, SMMM veya YMM Olmadan Gönderebilir mi?

SMMM ve YMM’ler Ticaret Şirket Ortağı Olabilir mi?

Smmm Ve Ymm Sözleşmelerinde Her Yıl Damga Vergisi Olacak Mı?

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

Nasıl ‘’Yeminli’’ Mali Müşavir Olunur?

Kimler Yeminli Mali Müşavir Olabilir?

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Kimler Tarafından, Nasıl Yapılır?

Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz?

Şirketiniz borca batıksa ortaklar alacaklarını sermaye tamamlama fonu hesabına aktarabilir – 15.09.2018

 

Önceki İçerikBütçe Doğrusu Üzerindeki Optimal Nokta (Mikroekonomi)
Sonraki İçerikGama Dalgaları (1900) (NASA / Evreni Ölçmek)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz