Ana sayfa SGK Sitede çalışan personelin iş sözleşmesini part time yapabilir miyiz?

  Sitede çalışan personelin iş sözleşmesini part time yapabilir miyiz?

  İş kazası bildirim süreleri

  91
  0

  Site Yönetimi Personelin Sigortasını 30 değil 15 Günden ödemek ister. SGK ile Görüştük mümkün dediler. Sözleşme vs. gibi hangi evrakları hazırlamamız gerekir. Kısaca ne yapmalıyız?

  Part time iş sözleşmesi hazırlanıp taraflarca imzalanmalıdır. Puantajla sgk bildirimi yapılmalıdır. Eksik gün bildirimi 15 gün olarak bildirilmelidir.

  04.08.2020 tarihinde 14:30 saatinde bir çalışanımız iş kazası geçirdi. Vizite sisteminde rapor başlangıç olarak 04.08.2020 tarihini onaylayıp MUHSGK beyannamesinde de 3 gün çalıştığını ve 28 eksik gün bildirimi yaptık. İş kazası gününü de çalıştı varsayımı ile 4 gün çalıştı 27 eksik gün mü göstermeliydik? 

  İş kazası raporunu esas alarak bildirimde bulunmanız gerekir rapor tarihi 04, 3 gün çalıştı olarak bildirebilirsiniz.

  İş kazası geçiren bir personel SGK’ya kaç gün içinde bildirilmelidir?

  Bir müşterimizde çalışan tornavida ile bir civata sıkarken eline batırmış. Hastaneye gittiğinde iş kazası raporu tutulmuş. Biz de yasal süresinde girip işveren iş kazası onayını verdik. Harici tutanak tutmak veya kolluk kuvvetlerine bildirme gibi işlemleri yapmaya gerek var mı? 

  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi MADDE 14 

  (1) İşveren; 

  a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

  b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

  (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

  a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

  b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 

  (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

  (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

  (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

   


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here