Ana sayfa Muhasebe Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler – Türmob

Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler – Türmob

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

181
0

TÜRMOB


ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER dosyası için tıklayın…


TÜRMOB YAYINLARI – 497

İÇİNDEKİLER

 1. Yeniden Değerleme Uygulamasının Tekrar Başlatılması
  2. Maliyet Artışı Fonu Uygulamasının Yeniden Başlatılması
  3. Sermayenin Tamamının veya Bir Kısmının Karşılıksız Kalması
  4. Faiz Giderleri ve Kur Farklarının Gider ya da Maliyet Olarak Kaydedilmesi
  4.1. Sabit Kıymetler
  4.2. Stoklar
  5. Gerçekleşmeyen Kur Farklarından Doğan Kar Veya Zararların Dönem Matrahının Belirlenmesinde Dikkate Alınmaması
  6. Kur Farklarının KDV’ye Tabi Tutulmaması
  7. Yurtdışındaki İlişkili Kişilerden Faizsiz Olarak Yapılan Borçlanmalar Üzerinden KDV Hesaplanmaması
  8. Mevduat veya Kredi Sözleşmelerine Müstenit Alacakların/Borçların Değerlemesi
  9. Döviz Cinsinden Düzenlenen Sözleşme Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesinde Damga Vergisi Aranılmaması
  10. Vazgeçilen Alacakların Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsubu İmkânı Getirilmesi.
  11. Bölünme Halinde Gerçekleştirilen Sermaye Azaltımının Kar Dağıtımı Olmaktan Çıkarılması
  12. Taşınmaz Satışına İlişkin Vergi İstisnalarında Şirket Sözleşmesinde Faaliyet Konuları Arasında Taşınmaz Ticareti Bulunması
  13. Taşınmaz Satışından Doğan Zararların İndirim Konusu Yapılması
  14. Hisse Senetlerinin Bastırılıp Bastırılmamış Olmasının Vergilendirme Üzerindeki Etkisinin Giderilmesi
  15. Kurumlar Vergisinden Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Transfer Fiyatlandırmasına Bağlı Olarak Kar Dağıtımı Yönünden İncelenmemesi
  16. Sermaye Artırımının Teşvik Edilmesi
  17. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Kapsamının Genişletilmesi
  18. Basit Usul Mükelleflerine Tanınan Kazanç İndirimi Hakkının Diğer Mükelleflere de Tanınması
  19. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminin Kolaylaştırılması ve İndirim Miktarının Arttırılması
  20. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması
  21. Sınai Mülkiyet Haklarındaki İstisnanın Geliştirilmesi
  22. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasının Basitleştirilmesi
  23. Taşınmaz Satışına İlişkin Değer Artışı Kazançları
  24. Konkordato Döneminde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması
  24.1. Vergi Usul Kanununun Şüpheli Alacaklar ve Değersiz Alacaklarla İlgili Düzenlemeleri
  24.1.1. Değersiz Alacaklar
  24.1.2. Şüpheli Alacaklar
  24.1.3. Vazgeçilen Alacaklar
  24.2. Konkordato Sürecince Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması
  24.2.1. Geçici Mühlet Süresi Verilmesi
  24.2.2. Kesin mühlet Kararı Verilmesi
  24.2.3. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi Durumu
  24.2.4. Konkordato Projesinin Reddedilmesi Durumu
  25. Konkordato süreçlerine ilişkin öneriler
  25.1. Konkordato süresince ödenmesi gereken katma değer vergilerinin %50 indirimli olarak ödenmesi
  25.2. Konkordato alacaklarının firmaların ödemeleri gereken geçici kurumlar vergilerinden veya diğer vergi borçlarından mahsup edilebilmesi
  26. Değersiz Alacaklarda KDV İndirimi
  27. Tahsilât Esasına Göre Vergilendirilen Kazanç Unsurlarında, KDV Yönünden de Tahsilât Esasına Göre Vergilendirme
  28. SGK Teşvik İşlemlerinin Basitleştirilmesi
  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here