Ana sayfa Muhasebe Şirketin Karını Dağıtmak Yasak Mı?

  Şirketin Karını Dağıtmak Yasak Mı?

  Ltd.Şti.’Lerde Kar Payı Nereden Dağıtılır? Ltd.Şti.’Lerde Kar Payı Dağıtımı Nasıl Hesaplanır? Şirket Genel Kurulu Hangi Hallerde Yedek Akçe Ayrılmasına Karar Verebilir? Genel kanuni yedek akçe şirketin her yıl kar etmesi durumunda ayrılma zorunda mıdır?

  139
  0

  Sermaye şirketlerinde, 31/12/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)

  (2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

  (3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

   


  Kar Dağıtımı Örnek Yevmiye Maddesi ve Hesaplama

  _______________________________________________________________________

  1- LTD.ŞTİ.’LERDE KAR PAYI NEREDEN DAĞITILIR?

  Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir.

  2- LTD.ŞTİ.’LERDE KAR PAYI DAĞITIMI NASIL HESAPLANIR?

  Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payı, esas sermaye payının itibarî değerine oranla hesaplanır; ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da kâr payının hesaplanmasında itibarî değere eklenir.

  3- ŞİRKET GENEL KURULU HANGİ HALLERDE YEDEK AKÇE AYRILMASINA KARAR VEREBİLİR?

  Şirket genel kurulu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece;

  3.1- Zararların karşılanması için gerekliyse,

  3.2- Şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmişse,

  karar verebilir.


  Genel kanuni yedek akçe şirketin her yıl kar etmesi durumunda ayrılma zorunda mıdır?

  Daha evvel elde edilen karlardan ayrılmayan yedek akçeler cari dönem ödenmiş sermayenin %20 si kadar ayrılabilir mi?

  Ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıldıktan ayrılan yedek akçeler sermayeye ilave edilebilir mi?

  Yedek akçelerin ayrılması ve sermayeye eklenmesi husus TTK nın 519…………. 523. maddelerinde düzenleme yapılmış olup bu düzenlemelere uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu Geçici Madde 13 ve 2948 sayılı CB KArarı
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here