Ana sayfa Vergi Şirket personelinin ücret ödemeleri için anlaştığı bankalardan sağlanan promosyonlar KDV’ye tabi midir?

  Şirket personelinin ücret ödemeleri için anlaştığı bankalardan sağlanan promosyonlar KDV’ye tabi midir?

  104
  0

  Bankalarca ödenen promosyonun KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

   

   

   

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-101

  30/01/2012

  Konu

  :

  Bankalarca ödenen promosyonun KDV’ye tabi olup olmadığı.

   

   

           İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirket personelinin ücret ödemeleri için anlaştığı bankalardan sağlanan promosyon tutarının katma değer vergisinin (KDV) konusuna girip girmediği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

           KDV Kanununun;

           -1/1 inci maddesinde, Türkiye’deki ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

          – 4 üncü maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği

           -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

           hüküm altına alınmıştır.

           Buna göre;

           1-Şirketiniz personelinin maaşlarının bankaya yatırılması işlemine bağlı olarak banka tarafından personelinize yapılacak promosyon ödemeleri KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

           2-Promosyon ödemeleri üzerinden şirketiniz tarafından komisyon alınması veya promosyon ödemesinin bir kısmının şirketinize yapılması (şirketiniz hesaplarının söz konusu bankada bulunması sebebiyle) halinde şirketinize yapılacak promosyon ödemesi veya söz konusu komisyon tutarı üzerinden şirketinizce düzenlenecek faturada %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here