Ana sayfa Çalışma Hayatı Şirket ortakları veya hissedarları bir yerde 4a kapsamında çalışmaya başlarsa Bağ-Kur kayıtları...

  Şirket ortakları veya hissedarları bir yerde 4a kapsamında çalışmaya başlarsa Bağ-Kur kayıtları devam eder mi?

  01.03.2011 tarihinden sonra şirket ortağının hangi SGK statüsünden önce başladığının hiçbir anlamı yoktur. Kişi tam zamanlı ya da kısmi zamanlı hizmet akdiyle çalışmaya başlarsa 4/b sigortalılığı sonlandırılacak ve 4/a sigortalılığı başlatılacaktır.

  73
  0

  Şahıs firması sahibi 4/b’li iken, başka bir yerde 4/a’lı olur ise, Bağkur tahakkuk etmeye devam eder mi?

  5510 sayılı Kanunun 53”üncü maddesinin birinci fıkrası 6111 sayılı Kanunun 33”üncü maddesi ile değiştirilmiştir.

  Bu değişiklikle birlikte “sigortalının 4””üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.” hükmü getirilmiştir.

  Aynı zamanda “sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4””üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82””nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4””üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4””üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir.” hükmü de getirilerek bu durumda olan sigortalıların istemesi halinde prim ödemeye devam edebileceği hakkı da tanınmıştır.

  Bu düzenlemeden sonra sigortalı, primi ister ödesin ister ödemesin her iki koşulda da uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalılıkları 4/a kapsamında değerlendirileceği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Diğer bir ifadeyle 01.03.2011 tarihinden sonra hangi statünün önce başladığının hiçbir anlamı yoktur. Kişi tam zamanlı ya da kısmi zamanlı hizmet akdiyle çalışmaya başlarsa 4/b sigortalılığı sonlandırılacak ve 4/a sigortalılığı başlatılacaktır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here