Ana sayfa SGK Şirket kuruluşlarında sigortalı çalıştırılacak şekilde tescile gönderilen şirketlerde sigortalı çalışmaya başlanılacak tarih...

Şirket kuruluşlarında sigortalı çalıştırılacak şekilde tescile gönderilen şirketlerde sigortalı çalışmaya başlanılacak tarih ne olacaktır?

Şirketin tescili 14.06.2020’de yapıldıysa işe girişi hangi tarihe göre yapılır?

81
0

Şirket tescili yaparken sigortalı çalıştıracağız şeklinde tescil işlemini yaptırdık. Şirketin tescilini onaya gönderirken 12.06.2020 itibariyle işçi çalışacak şeklinde yaptık. Şirketin tescili 14.06.2020’de oldu. Şimdi işe girişi hangi tarihe göre yapacağız?

Sigortalı işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıç tarihinden önce verilmesi ile ilgili genel sürenin istisnalardan biri de Kurum’a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerleri için öngörülmüştür.

Buna göre Kurum’a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacaktır. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler Devamlı mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi, Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri, işyeri bildirgesinin gönderildiği tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilecek veya elden ibraz edilecektir.

İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri artık istenilmeyecektir.

Ayrıca işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.

Yine tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini, İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı, İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi, Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği, işyeri bildirgesinin gönderildiği tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine gönderilecektir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İş yeri nakillerinde teşvikli sigortalıların yeni sigorta dosyasına teşvikli girişleri nasıl yapılacaktır?

Genç girişimci istisnasından faydalanan bir kişi başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaya başlaması istisna…

İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here