Ana sayfa Vergi Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Nasıl Uygulanabilir?

  Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Nasıl Uygulanabilir?

  1728
  0

  1- KURUMLAR VERGİSİNE GÖRE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA HANGİ DURUMLARDA İSTİSNA UYGULANABİLİR?
  Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
  1.1- Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
  1.2- Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
  1.3- Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,
  1.4- Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen
  kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,
  % 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. 

  Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.

  2- İSTİSNALARIN UYGULANABİLMESİ İÇİN NE GEREKLİDİR?
  İstisnanın uygulanabilmesi için;
  2.1- İstisna uygulamasına konu buluşun, 24.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,
  2.2- İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,
  gerekmektedir.

  3- İSTİSNA HANGİ TARİHTEN İTİBAREN UYGULANABİLİR?
  İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.

  ***Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

  4- SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA UYGULAMASINDA KESİNTİ YAPILAN VERGİLER DAHİL MİDİR?
  İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergileri kapsamaz. Ancak, bu madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

  ***Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz.

  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here