Ana sayfa SGK Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen firmalara SGK tarafından düzenlenecek cezalar nelerdir?

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen firmalara SGK tarafından düzenlenecek cezalar nelerdir?

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen firmalara SGK tarafından düzenlenecek cezalar nelerdir?

449
0

11.02.2019 tarihinde fason dikim üzeri şahıs işyerini açtık.

27.08.2019 tarihinde de işyerimizi kapattık.

İşyerimizin açılış ile kapanış tarihleri arasında, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işçilerimiz oldu.

Vergi dairesi tarafından 07.03.2019 tarihinde yapılan yoklamada, tespit edilen çalışan sayıları 4 kişi yazılmış bunların sigortalarını başlatmıştık.

Yalnız yoklamanın açıklama bölümünde, 10 kişi günlükçü yabancı olduğu beyan edilmiştir ibaresi var.

İşçilerin kimlik bilgileri yazılmamıştır. Ayrıca yoklamanın, sigortasız çalışan sayısı satırına da bir şey yazılmamıştır. Böyle bir durumda sgk teşvikinden yararlanmamız gerekir miydi. Yoksa geriye dönük sgk bildirgelerine düzeltme mi vermemiz lazım. Mahkeme kararıyla ya da yapılan denetimlerde sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işveren, ilk bir ay prim teşvikinden yararlanamayacak deniyor. Prim teşvikinden yararlanamayacak dediği ay, hangi ay olmalıdır.

Tespitin yapıldığı ay mı yoksa, tespitin yapıldığı ayı takip eden ay mı. Bu açıklamayı dikkate alarak hangi aya ait Sgk prim hizmet bildirgesine düzeltme vermemiz gerekir?

 

 

İşyerinize İdarî para cezaları tebliğ ile tahakkuk eder.

İPC Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma yatırılır İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, 3/4 tahsil edilir. 1/4 indirim hakkı kazanılır.

 

5 gün içinde SGK’ya itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.

Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. 4447/eçici 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, “5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.”

 

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.” hükümleri yer almaktadır. “Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Bu Kanun ve 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda bu maddeye aykırı olan hükümler uygulanmaz.

 

Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17 nci maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi; bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmaz. Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here