Ana sayfa SGK Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen firma SGK teşviklerinden faydalanabilir mi?

  Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen firma SGK teşviklerinden faydalanabilir mi?

  Sigortasız işçi çalıştırıldığının tespitinde uygulanacak cezalar nelerdir? Teşvikler iptal olur mu?

  120
  0

  Mükellefim sigortasız bir çalışanının SGK tarafından tespit edilmesine istinaden idarî para cezasına çarptırıldı. Bu durumda 5510 sayılı kanuna istinaden 5 puanlık indirimden istifade edemiyor. Peki bu indirimden faydalanamama cezası hangi tarihten itibaren başlamaktadır? 

  Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. Cezanın tebliğ tarihi itibariyle bir yıl uygulanır.

  Birden fazla işyerinde sigortalı çalışanlarda rapor girişini yapmanın sorumluluğu en eski işe giriş tarihinin olduğu işyerine/işverene mi aittir? 

  Fiilen çalıştığı işyerine aittir.

  Raporlu işçi istirahat süresinde çalışmıştır. Bu durumda e-viziteden bildirim yapmalı mıyım? 

  İstirahat raporu alan işçiye SGK tarafından rapor parası ödenebilmesi için işçinin raporlu olduğu sürede çalışmamış olması ve işveren tarafından e-bildirge sisteminde işçinin çalışmadığı günler için eksik gün nedeni olarak “01-İstirahat” seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekiyor. 

  Bu şekilde, SGK söz konusu işçi için “çalışmadı” bildiriminin yapıldığını kabul ederek işçiye rapor parasını ödüyor. İstirahat raporu alan işçinin istirahatli olduğu süre zarfında çalışması durumunda, işverenin söz konusu işçisinin çalıştığını SGK’ya bildirmesi şart. 

  Eğer işveren istirahatli olduğu süre içinde çalışan işçi için “çalıştı” bildirimini yapmazsa, SGK sigortalının raporlu olduğu süre içinde çalışmadığını kabul ederek, raporlu görünen işçiye rapor parası ödeyecektir. 

  Ancak söz konusu durum tespit edilirse, işverene idari para cezası uygulanıyor. 

  Buna göre, işçisinin raporluyken çalıştığını SGK’ya bildirmeyen işverene, bu bildirimi yapmaması nedeniyle brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası kesiliyor. 

  Böyle bir durumda, ayrıca işçiye ödenen rapor parası da geri alınmaktadır.

  Raporlu personelimizin istirahat raporunu SGK sisteminden onayladıktan sonra başka bir kuruma bildirim yapmamız gerekiyor mu?

  Biz 7 tane sgk 4-a sigortalısı olan bir limited şirketiz.
  11 / 2020 döneminde 1 çalışanımızın 13 gün, 1 çalışanımızın da 10 günlük doktordan istirahat raporları var.
  İstirahat raporlarını sgk işveren sitesinden onayladıktan sonra, sgk ya elden eksik gün bildirim formu dilekçesi vermemiz gerekiyor mu?  

  7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67’nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86’ncı maddesinde yapılan değişikliğin usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır.

  Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar, maaş ödemeleri ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına, maaş ödemeleri ayın 1’i ila 30’u arasında olan işyerleri için 1 Mart-31 Mart süresine ait 2018 yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olarak kabul edilecektir.

  Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma verilmeyecektir.

  Söz konusu belgeler Kanunun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

  İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, Kanunun 86’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır. Denilmektedir.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here