Ana sayfa Çalışma Hayatı Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesine ilişkin açıklamalar

  Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesine ilişkin açıklamalar

  İşverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü olanlar; - Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini 1/11/2008 tarihinden itibaren, - Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise 1/12/2008 tarihinden itibaren, e-sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmuşlardır.

  227
  0

  SGK işe giriş bildirgesinin e-sigorta yoluyla verilmesi

  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü olanlar;
  – Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini 1/11/2008 tarihinden itibaren,
  – Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise 1/12/2008 tarihinden itibaren,
  e-sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmuşlardır.
  10/7/2009 tarihli ve 2009/92 sayılı Genelge ile çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın; özel nitelikteki işyerlerinde 1/10/2009 tarihinden, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15/10/2009 tarihinden itibaren işe alınan sigortalıların ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin e-sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi zorunlu tutulmuş olup, belgeler yasal süresinde kağıt ortamında verilse dahi Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

  Sigortalı işe giriş bildirgesinin e sigorta yoluyla verilmesi halinde i işverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını imzalarını alarak sigortalıya verecek, diğer nüshasını da sigortalının dosyasında saklayacaklardır. Kurumca e-sigorta yoluyla gelen sigortalı işe giriş bildirgeleri için herhangi bir dosya açılmayacak, ancak sigortalının Kuruma yazılı başvurması ya da diğer kurum ve kuruluşlarla sigortalı hakkında yazışma yapılması halinde barkod numaralı sigortalı işe giriş bildirgesi alınarak sicil dosyası açılıp tüm bilgi ve belgeler bu dosyada muhafaza edilecektir.

  İşverenler sigortalı işe giriş bildirgesinin mesle k adı ve kodu, 6356 sayılı Kanun gereğince
  belirlenen görev kodu, ÇSGB iş kolu, sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü
  maddelerine göre çalışıp çalışmadığı, aynı Kanunun 30 uncu maddesine göre (Değişik, 19/6/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Genelge engelli ve eski hükümlü olup olmadığı alanı ile sigortalının adresini her zaman, sigortalının işe başladığı tarih ve sigortalılık kodu değişikliği ya da söz konusu bildirgenin iptali işverenler tarafından (Değişik, 19/6/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Gen elge) işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23:59’a kadar e sigorta yoluyla yapılabilecektir.

   


  Kaynak: SGK Genelge – 2013/11
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here