Ana sayfa TTK Sigortacının İflas Etmesi Durumunda Sözleşme Sona Erer mi?

  Sigortacının İflas Etmesi Durumunda Sözleşme Sona Erer mi?

  1230
  0

  1- SİGORTACININ İFLAS ETMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME SONA ERER Mİ?
  1.1-
  Sigortacının iflası hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer. Sigortacının iflasından önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, önce 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince sigortacı tarafından ayrılması gereken teminatlardan, sonra iflas masasından karşılanır.
  1.2- Hak sahipleri iflas masasına İcra ve İflas Kanununun 206’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen üçüncü sırada katılır.

  2- SİGORTA SÖZLEŞMESİ SONA ERERSE İŞLENMEYEN GÜNLERE AİT PRİMLER KİME VERİLİR?
  Sigorta sözleşmesi sona erdiği takdirde, Kanunda aksi öngörülmemişse, işlemeyen günlere ait ödenmiş primler sigorta ettirene geri verilir.

  3- SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMAN AŞIMI NE KADARDIR?
  Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl ve 1482’nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

  ***Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here