Ana sayfa TTK Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Rizikodan Kimler Sorumludur?

  Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Rizikodan Kimler Sorumludur?

  1033
  0

  1- SİGORTA MENFAATİNİN YOKLUĞU HALİNDE SİGORTA GEÇERLİ MİDİR?
  Sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut değilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda var olan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur.

  ***TTK 1470’inci madde hükmü saklıdır.

  2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN RİZİKODAN KİMLER SORUMLUDUR?
  2.1-
  Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.
  2.2- Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.

  3- SİGORTA SÜRESİ SÖZLEŞMEYLE KARARLAŞTIRILMAMIŞSA SÜRE TESPİTİ KİM TARAFINDAN BELİRLENİR?
  Süre, sözleşmeyle kararlaştırılmamış ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile hâl ve şartlar göz önünde bulundurularak, mahkemece belirlenir.

  4- SİGORTA DÖNEMİ NE KADARDIR?
  Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmamış ise bu Kanuna göre sigorta dönemi 1 yıldır.

  5- SİGORTA ETTİREN DIŞINDA KİMLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞI HUKUKİ SONUÇ BAĞLANAN DURUMLARDA ARANMAKTADIR?
  Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can sigortalarında da lehtarın bilgisi ve davranışı da dikkate alınır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here