SGK’da zaman aşımı süresi nedir?

SGK’da zaman aşımı süresi nedir?

213
0
PAYLAŞ

01.01.2004-21.12.2008 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri incelenmek üzere SGK tarafından talep edilmektedir. Ancak zaman aşımı olduğu kanaatimiz var. Bu hususta bilginize müracaat ettim. Zaman asımı var mıdır? Varsa yapacağımız işlemler nedir?

 

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Haksız Fiil Sorumluluğunda Olağan, Azami Ve İstisnai Zamanaşımı Sürelerinin Durması Veya Kesilmesi İle Daimi Defi Kavramı

 

Vergi Borçlarında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadar Biliyor musunuz?

 

Fazla Mesai Ücreti Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Hesaplanır mı?

 

Emlak Vergisi Beyanı Hiç Verilmezse Zamanaşımı Var mıdır?

 

Ortalama Döviz Kuru Programı

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK