Ana sayfa Mevzuat SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı

 SGK'nın Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklaması

186
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 23.07.2020/152

ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki;

− 01/08/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, borçlanma işlemlerinin nasıl yapılacağı,
− Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesindeki 3’üncü maddesindeki Borçlanma miktarının hesabında esas alınacak prime esas kazancın ne olacağı,
− Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki kayıtlarda farklılık olması halinde hangi belgenin esas alınacağı,
− Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş belge ibraz ederek yurt dışı borçlanması yapanlardan, akit ülkedeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, nasıl hareket edileceği,
− Dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi veya örtüşmemesi halinde nasıl işlem yapılacağı,
Konularında oluşan tereddütleri açıklamak üzere genel yazı yayımlamıştır.

YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ KONULAR VE AÇIKLAMALARI

Yurt dışı hizmet borçlanması konusunda SGK tarafından çıkarılan 2019-16 sayılı genelge hakkında 27.08.2019/143 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştı. SGK, 2019-16 sayılı genelge konusunda tereddütlü hususlar olduğunu zikrederek ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıyla konuya açıklık getirmiştir. Aşağıda bu hususlardan önemli olanları maddeler halinde belirtilmiştir.
1) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden dosyalarında bu tarihten önce SGK’ ya ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgeleri bulunanların borçlanma talepleri bu belgeler esas alınarak yapılacaktır. Bu belgelerdeki süreler borçlanmaya esas alınarak işlemler yapılacak, daha fazla süre için borçlanılacaksa yeni belgelerle yeni bir borçlanma talebinde bulunulması gerekecektir.
2) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde ibraz edilen borçlanmaya esas belgenin tercümesinin bulunmaması ve sigortalının bu tarihten önce SGK’ya ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinin mevcut olması durumunda borçlanma talepleri reddedilmeden bu belgelerden tercümeye ihtiyaç duyulmayanların borçlanma talepleri sonuçlandırılacaktır. Tercümeye ihtiyaç duyulanlar ise tercümesi yapılarak işlemler yürütülecektir.
3) “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nde borçlanma miktarının hesabında seçilmesi gereken bir günlük prime esas kazanç” seçeneğinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyerek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği esas alınarak borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.
4) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki kayıtlı sürelerde farklılık olması halinde, borçlandırma işleminde öncelikli olarak sigorta kurumunca düzenlenen belgedeki kayıtlı süreler esas alınacaktır. Gerekmesi halinde ise dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki süreler, sigorta kurumunca düzenlenmiş hizmet belgesindeki sürelerle çakışmayacak şekilde cari usullere göre borçlandırılacaktır.
5) İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak alındığı sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin temini yoluna gidilerek işlemler yürütülecektir.
6) Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ibraz edilen pasaportta ya da emniyet birimlerinden alınan çizelgede veya Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesi programında yapılacak kontrol sonucunda yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi durumunda, belge teyidi yapılmadan borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir.

Dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmemesi halinde borçlanma işlemi reddedilmekte ve geçerli belgelerle yeniden müracaat yapılması gerekmektedir.


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here