Ana sayfa SGK SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı

SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı

SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı

212
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 08.07.2020/146-1

SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı

ÖZET Covid-19 ücretsiz izin girişleri 17.08.2020 tarihine kadar uzatıldığından, 2020 yılı temmuz döneminde 17.07.2020 tarihini dikkate alarak giriş yapan işverenler, mevcut girişlerini 09.07.2020 tarihi itibariyle değiştirebileceklerdir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden yapılmaktadır. Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/7/2020 tarihinde biteceği varsayılarak temmuz ayında 17 günlük ücretsiz izin giriş sınırlaması bulunmaktaydı. Ancak 02/07/2020/140 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/8/2020 tarihine uzatılmıştır.

SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen duyuru ile bu konuya açıklık getirmiştir.
http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi nde yapılan duyuruda” Bilindiği üzere Covid-19 Ücretsiz İzin Girişleri 17.07.2020 tarihine kadar yapılabilmekteydi. 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete ile bu tarihin bir ay uzatılması sebebiyle Covid-19 Ücretsiz İzin Girişleri 17.08.2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Temmuz döneminde 17.07.2020 tarihini dikkate alarak giriş yapan işverenlerimiz, mevcut girişlerini 09.07.2020 tarihi itibarıyla değiştirebileceklerdir.” denilmektedir.

Buna göre, 2020/Temmuz ayı için 9/7/2020 tarihinden itibaren sisteme 17 günlük olarak girilen ücretsiz girişleri, sigortalıların ücretsiz izin gün sayısı kadar girilebilecektir.
Yine, 22.04.2020/107 sayılı sirkülerimiz ekinde yayımladığımız “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar”ın 2’inci bölüm 5’inci maddesinde “4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Hükmü gereği 2020 yılı temmuz ayı içerisinde hem temmuz ayına ilişkin hem de haziran ayına ilişkin bildirimler yapılabileceğinden başvuru süresi konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz.


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 08.07.2020/146-1
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here