Ana sayfa Çalışma Hayatı SGK teşviki alan personelimiz istifa ederse aldığımız SGK teşviklerini geri iade etmeli...

  SGK teşviki alan personelimiz istifa ederse aldığımız SGK teşviklerini geri iade etmeli miyiz?

  27256 Sayılı Teşvik için işveren ve çalışanın sağlaması gereken koşullar

  58
  0

  27256 sayılı teşvik kapsamında Nisan ayında işe başlayan bir çalışanımızı bu teşvikten faydalandırdık. Mayıs bildirgesini henüz onaylamadık. Bu personel şu an istifa etmek istiyor. Faydalandığımız teşvik tutarlarını iade etmemiz gerekir mi? 

  İşçinin istifası ,işverenin inisiyatifi dışındadır. Teşvik iadesi söz konusu olmayacaktır.

  4447/GEÇİCİ 28.MADDE (İLAVE İSTİHDAM) desteği hakkında İŞKUR’a iş arıyorum diye kaydı bulunmayan ve ilk defa işe girecek işçi 27256 sayılı kanunla ilave istihdam desteğinden faydalanır mı?

  27256 Prim Desteğinin Usul ve Esasları:

  – Sigortalı Yönünden; 

  01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

  01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

  İşe giriş tarihi itibarıyla Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaması,

  Yaşlılık aylığı almaması,

  Destek, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

  Staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,

  Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler,

  Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar,

  Yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar,

  Yurt dışında çalışanlar,

  Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar,

  Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından,

  2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan APHB için 27256 kanun numarası seçilemeyecektir.

  Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması, Sigortalının fiilen çalıştırılması, Gerekmektedir.

  – İşyeri Yönünden; 

  1) Özel sektör işverenine ait olması,

  2) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına (MYÖ) tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, İlave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda destekten yararlanılabilecektir.

  Destekten yararlanılacak ayda/dönemde bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

  Diğer yandan; 18/4/2020 tarihi ve sonrasında ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri, Daha önce tescil edildiği halde 2019 yılının tamamı ile 2020 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya APHB veya MPHB vermeyen, Ya da 2019/01 ila 2020/04 aylarında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri, İlave olma şartı aranmaksızın şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.

  ____________________________________________________________________

  Normalleşme Teşviki

  Normalleşme Desteği kapsamında; 1/7/2020 tarihinden önce başvurarak yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

  Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanacaktır. Destek tutarı aylık 1.341,56 TL’dir.

  İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlıdır.

  _________________________________________________________________________________________

  Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

  31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (733,37 ila 5.500,41 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  Faydalanma şartları

  – Kişinin son 6 aydır işsiz olması

  – Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

  – Özel sektör işvereni olması

  Faydalanma süresi

  – 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

  – 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

  – 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

  – Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

  süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

  İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

  Tablo 1. 6111 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Süreleri


  Kaynak: ismmmo,İşKur
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here