Ana sayfa SGK SGK sosyal yardım zammı ve telafi edici ödemeler nelerdir ?

SGK sosyal yardım zammı ve telafi edici ödemeler nelerdir ?

4130
0
SGK sosyal yardım zammı ve telafi edici ödemeler nelerdir ?
Sosyal Yardım Zammı ve Telafi Edici Ödemeler
Sosyal yardım zammı

Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 506 ve 1479 sayılı kanunlara göre ödenmekte olan sosyal yardım zammı ile telafi edici ödeme tutarlarının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenen tutarlar esas alınarak, ilgililerin gelir  ve  aylıklarına  ilave  edilerek  ödeneceği,  sosyal  yardım  zammının  ilavesinde  tamamı dağıtılacak şekilde, hak sahiplerinin gelir ve aylıklardaki hisselerinin esas alınacağı öngörülmüş ve buna göre, sosyal yardım zamları gelir/aylıklara 2008/Ekim ödeme döneminde ilave edilmiştir.

Ancak, Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim ayı başından sonra bağlanan gelir ve aylıklardan;

  • Yaşlılık ve malullük aylıklarında tahsis talep tarihi özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008, ölüm aylıklarında ölüm tarihi özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008 tarihinden sonra olanlar,
  • İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm gelirleri için son takvim ayı 2008/Ekim ve sonrası olanlar, için sosyal yardım zammı ödemesi yapılmamıştır.

Buna göre, Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar için sosyal yardım zammı ödenmeyecek olup, Kanunun yürürlük tarihinden önceki kanunlara göre gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm gelir veya aylığı bağlanırken;

2008/Ekim ayı itibariyle sigortalı aylıklarına sosyal yardım zammı ilave edildiğinden, bu tarih itibariyle ölen 4/1-(a) sigortalılarının hak sahiplerine pasif ölüm ilk karar programlarından aylık bağlanması için giriş işlemi yapılırken, “Hak sahibi SYZ E/H” bölümüne, karşılıklı dosyası bulunmayan hak sahipleri için mutlaka “E” kodunun girilmesi gerekmektedir. “E” kodunun girilmesi ile program tarafından hak sahiplerine paylaştırılacak sigortalı aylığı SYZ ilaveli olarak hesaplanacaktır.

Ölen 4/1-(a) sigortalılarından dolayı ölüm aylığı bağlanan ve karşılıklı dosyası bulunan hak sahipleri için ise, karşılıklı dosyadan gelire girilen tarih esas alınmak koşuluyla, karşılıklı dosyanın gelire girme tarihi;

Kanunun yürürlük tarihinden önce ise “Hak sahibi SYZ E/H” alanına “H” girilecek ancak, sigortalının eş dışında hak sahibi çocukları için bu alan “E” olacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ise, tüm hak sahipleri için bu alana “E” kodu girilecektir.

Telafi edici ödemeler

3395 sayılı Kanuna gereği sigortalı ve hak sahiplerine ödenen telafi edici ödemeler 2008/Ekim ödeme döneminde aylıklara ilave edilmiştir. Telafi edici ödemeler ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında aylıklara eklenmiş olup, sosyal yardım zammından farklı olarak tamamının dağıtılması söz konusu değildir.

506 sayılı Kanunun mülga ek 24 üncü madde uygulaması

Kanunun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 506 sayılı Kanunun mülga ek 24 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarca, Kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamlarının, Hazine tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsil edilmek üzere Kuruma ödeneceği öngörülmüştür.

Buna göre, kamu sektöründen; gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce emekli olanlar gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra emekli olacaklar için 506 sayılı Kanunun mülga ek

24 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan sosyal yardım zammı tahsilatı yapılmayacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Kuruma ödenmemiş olan sosyal yardım zammı tutarları, Hazine tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsil edilmek üzere Kuruma ödenecektir.

Kurumumuzca, Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu sektöründen emekli olanlar için geriye yönelik olarak yapılan aylık bağlama işlemlerinde, Kanunun yürürlük tarihine kadarki sürede sigortalılara ödenecek sosyal yardım zammı tutarları için ilgili kurum ve kuruluşlar adına tahakkuk yapılmaya devam edilecektir.


Kaynak: Sgk Mevzuatı
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here