Ana sayfa SGK SGK Prim Borcuna Ait Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Teminat Olarak Neler Kabul...

  SGK Prim Borcuna Ait Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Teminat Olarak Neler Kabul Edilmektedir?

  1656
  0

  1- SGK PRİM BORCUNA AİT TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE TEMİNAT OLARAK NELER KABUL EDİLMEKTEDİR?
  SGK Prim borcuna ait tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak;
  1.1- Para,
  1.2- Banka teminat mektubu,
  1.3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
  1.4- Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.)

  Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.

  2- TEMİNAT OLARAK VERİLEN GAYRİMENKULLERİN DEĞER TESPİTİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALIDIR?
  Teminat olarak verilen gayrimenkullerin değer tespiti;
  2.1- Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,
  2.2- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
  2.3- Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik,  eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,
  2.4- Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,
  2.5- Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar
  ile yapılır.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here