Ana sayfa SGK SGK Prim Borcuna Ait Tecil ve Taksitlendirme Devam Ederken Tecil Faizi Oranı...

  SGK Prim Borcuna Ait Tecil ve Taksitlendirme Devam Ederken Tecil Faizi Oranı Değişirse Hangi Oran Uygulanır?

  1487
  0

  1- SGK PRİM BORCUNA AİT TECİL VE TAKSİTLENDİRME DEVAM EDERKEN TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİRSE HANGİ ORAN UYGULANIR?
  1.1-
  Tecil faizi oranının yükselmesi halinde değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış taksitlere veya henüz sonuçlanmamış taleplere istinaden yapılacak taksitlendirmelere eski faiz oranı,
  1.2- Tecil faizi oranının düşmesi halinde ise yapılmış veya henüz sonuçlanmamış taksitlere değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski faiz oranı, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni faiz oranı, uygulanır.

  2- TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN BOZULMASI HALİNDE BORÇLULAR HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR?
  Teminatın paraya çevrilmesi ve diğer cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacak tahsil edilir.

  3- TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN BORÇLULARA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELERDİR?
  3.1-
  Borcun taksitler halinde ödenmesi durumunda borçlu hakkındaki tüm icra takipleri durur,
  3.2- Yasalarla getirilen teşviklerden diğer şartların da taşınması halinde yararlanılır,
  3.3- Taksitlerin ve cari ayların düzenli ödenmiş olması kaydıyla ihalelere girilmesi için borcu yoktur yazısı alınır,
  3.4- Taksitlendirme süresince tecil faizi uygulandığından ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here