Ana sayfa Duyurular SGK Mali Tatil Hakkında Son Açıklama

SGK Mali Tatil Hakkında Son Açıklama

330
0
SGK Mali Tatil Hakkında Son Açıklama
MALİ TATİL NEDENİYLE ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

SGK, 04/07/2019 tarihinde mali tatil nedeniyle ertelenen SGK yükümlülükleri konusunda ilgi mevzuat kısmında belirtilen genel yazı gereği Gelir İdare Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda bu sürelerde ikinci kez değişiklik yapmıştır.
Yapılan bu değişikliğe göre 2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz günü sona erecektir. Bu nedenle 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 29 Temmuz(dahil) tarihine kadar, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5’inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilmektedir.

16.07.2019/131-229/03/2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 2019/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26.07.2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya malî tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından, mezkur döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresinin uzaması mümkün bulunmamaktadır

Bununla beraber Resmi Kurum işverenlerince, 15/5/2019-14/6/2019 dönemine ait prim tutarlarının, son ödeme tarihi olan 15/7/2019 tarihinin, mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 29/7/2019 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

ÖRNEK : 2019/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin son verilmesi gereken tarih 23 Temmuz 2019 olduğundan, ilgili genel yazıya istinaden, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği kabul edildiğinden, söz konusu belgenin 25 Temmuz tarihinde verilmesi halinde yasal süresi içinde verildiği kabul edilecektir.

ÖRNEK : 10/07/2019 tarihinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde işyeri bildirgesinin en geç aynı tarihte verilmesi gerekmekte ise de, bu tarihin 2 ila 20 temmuz tarihleri arasına denk gelmesi dolayısıyla mali tatil süresine rastlaması nedeniyle 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 29 Temmuz(dahil) tarihine kadar ertelendiğine ilişkin ilgili genel yazı gereği işyeri bildirgesinin 29/07/2019(dahil) tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

İlgili resmi yazıya ulaşmak için burayı tıklayın.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here