Ana sayfa SGK SGK geriye dönük teşvik için 01.06.2018 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır.

SGK geriye dönük teşvik için 01.06.2018 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır.

2120
0
GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN 01.06.2018 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPMAK ŞARTIYLA İPTAL/ASIL/ EK BİLDİRGELER SGK’YA 01.06.2018 TARİHİNDEN SONRA DA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR.
DÜZELTMELER SONRAKİ TARİHLERDE DE YAPILABİLİR

ÖZET
7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara ait iptal, asıl ve ek aylık prim hizmet belgeleri kağıt ortamında değil elektronik olarak SGK’ ya verilebilecektir.

Daha önce bu belgeleri kağıt ortamında veren işverenlerimiz de aynı kayıt numarası ile belgelerini elektronik olarak SGK’ ya ulaştırabilecektir.

01.06.2018 tarihine kadar SGK’ ya başvuru yapmak şartıyla bu tarihten sonra da iptal/ek ya da asıl belgeler sistem üzerinden verilebilecektir.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI:

Sitemizde (Türmob) yayımlanan 02.04.2018 tarihli 59 sayılı sirkülerimizde geriye yönelik yararlanılacak teşvikler için SGK’ ya son başvuru tarihinin 01.06.2018 olduğunu belirtmiştik. Yayımlanan duyuruda da son başvuru tarihinin 01.06.2018 olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak,geriye yönelik teşviklerden yararlanma kapsamında başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte 01.06.2018 tarihine kadar SGK’ ya başvurmak şartıyla işverenlerce internet ortamında E-Bildirge V2 ekranlarından yapılacak tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl belgelerin 01.06.2018 tarihi ve sonrasında da sistem üzerinden verilmesi ve onaylanması mümkün bulunmaktadır.

SGK tahsil dairelerinin iş yoğunluğunu azaltmak, işverenlerin iş ve işlemlerini kolaylıkla yapabilmesi için müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında verilmesine yönelik hazırlanan programlar işletime açılmıştır.

Söz konusu ekranlara sgk.gov.tr web sitesinden giriş yapılarak;
➢Başvuruda bulunmak ve onaylamak için “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama”,
➢Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için isee-SGK / İşveren /E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Menüleri seçilerek ve e-bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişim sağlanacaktır.

Bu kapsamda, işverenlerin 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik taleplerini 1/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin taleplerini ise 2/6/2018 tarihi ve sonrasında söz konusu sisteme giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Daha önce kağıt ortamında başvuran işverenler de sisteme girerek başvurularını elektronik olarak yapacaklardır. Bahse konu program vasıtasıyla yapılan başvurular, başvuruda bulunulan işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine yapılmış sayılacaktır.

Programa giriş yapan işverenlerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine daha önce kağıt ortamında müracaat etmiş olmaları halinde, başvuru sayfasında yer alan “Daha Önce Kağıt Ortamında Başvuruda Bulundum”linkinin seçilerek, kağıt ortamında yapılan müracaatın SGK kayıtlarına giriş yapılan evrak tarihi ve sayısının “evrak tarihi”ve “evrak sayısı”alanlarına kaydedilmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunulan işyerinin işlem gördüğü SGK ünitesince, internet ortamında onaylanan başvurular elektronik ortamda görüntülenebilecek olup, daha önce kağıtortamında müracaatı olan ve internet ortamında müracaatını yenileyerek evrak tarihsayısı alanlarını dolduran işyerleri için, daha önceki evrak tarihsayısının hatalı ya da gerçeği yansıtmayan bilgiler olması halinde, SGK ünitesince, işverenlerin internet ortamında başvuruda bulunduğu tarih esas alınacaktır.

Sistem üzerinden girişi yapılan başvurunun onaylanması halinde, sistem tarafından barkod numarası verilecek ve onaylanmış başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik ya da başvuruyu silme işlemi yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu nedenle onay işlemi yapılmadan önce işlemin iyi kontrol edilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 (dahil) tarihine kadar internet ortamında başvuruda bulunan işyerleri tarafından, “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi”menüsü seçilerek daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belge için geriye yönelik tercih edilecek teşvik türünden yararlanılabilmesi için öncelikle ilgili döneme ait “tahakkuk yıl/ay” bölümünün seçilerek,

Belge Mahiyeti”bölümünün “İptal”,
“Tahakkuk Nedeni”bölümünün “(D) Belge türü ve/veya Kanun Numarası Değişikliği”,
olacak şekilde seçilmesi

Daha önce yasal süresi içinde onaylanmış ve değiştirilmek istenen belgenin işaretlenerek “tahakkuk seç”bölümünün seçilmesi, belgede iptali istenen sigortalının ya da sigortalıların seçilerek “seçili kişileri iptal et”butonunun, ardından “yeni belge işlemlerine geç”butonunun seçilmesi,

Değişim istenen yeni belge için;“Belge mahiyeti”, “Belge türü”ve “belge işlemleri”butonunun, ardından yararlanılmak istenen kanun numarasının, “seçili belge için işlem yap”bölümünün seçilmesi ve “onayla ekranına geç”, “bildirge onayla”seçenekleri ile işlemin tamamlanması gerekmektedir.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, işverenlerimizce sisteme giriş yapılan iptal/asıl/ek belgelere ait tahakkuklar, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezince incelenerek şube onay ekranları vasıtasıyla onaylanması halinde belge muhteviyatı tahakkuklar değiştirilerek iade ya da mahsup edilecek fark tutarlar tespit edilecektir.

Konuya ilişkin olarak, kullanım Kılavuzuna http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf adresinden ulaşılabilir.

Bütün bu işlemlerin sağlıklı olarak yerine getirilmesinden sonra, ortaya çıkacak teşvik tutarları öncelikle varsa işverenin kendisinin, ortağı olduğu işyerinin borcuna mahsup edilecek, işverenin herhangi bir borcunun olmaması durumunda, tahakkuk eden teşvik tutarı işverene iade edilecektir.

Yapılan duyurudan anlaşılacağı üzere, şuan için geriye yönelik teşviklerden yararlanmak için verilmesi gereken iptal/asıl/en bildirgelerin elektronik olarak alınması işlemi yapılmış olup, tahakkuk işlemleri daha sonra yapılacaktır.

SGK DUYURU – 5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI için tıklayınız…

 


Kaynak: Türmob
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here