Ana sayfa Duyurular Sgk affına ilişkin uygulama genelgesi 2018-Haziran

Sgk affına ilişkin uygulama genelgesi 2018-Haziran

1151
0

 

SGK AFFI GENELGESi YAYINLANDI – 6 Haziran 2018
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2018-19 SAYILI GENELGE İLE AÇIKLANDI

ÖZET:
Yapılan düzenleme ile, 2018/Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait;
1- sigorta primleri,
2- işsizlik sigortası primi,
3- İdari para cezaları,
4- iş kazası,
5- meslek hastalığı veya
6- işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
7- Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılmaktadır.

Yapılandırmaya son başvuru tarihi 31.07.2018 olup, ilk taksit ödeme tarihi 31.08.2018’dir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN ÖZET:
1) Yapılan düzenleme ile 2018/Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait;
▪Sigorta primleri, İşsizlik sigortası primi,
▪İdari para cezaları,
▪İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları,
▪Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
▪Asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarları,
▪4/b sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırılmaktadır.

2) 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezasının aslına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılmaktadır.

3) Yapılandırmadan yararlanmak için 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmekte olup ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebilecektir.

4) Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nunun en son 31.08.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutar (%90) silinecektir.

5) Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 31.10.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarı (%50)silinecektir. 6) 6552, 6736, 7020 sayılı kanuna göre yapılandırılan ve yapılandırılmaları devam eden alacaklar için, devam eden yapılandırmalarını bozup 7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlanamayacaktır.

7) 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

8) 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin ödenmemesi halinde, ödenmeyen bu taksitler son taksiti izleyen aydan itibaren geç ödeme zammıyla birlikte ikişer aylık taksitler halinde ödenebilecektir.8) Asılları ödenmiş alacakların,fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir.

10) Taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.Taksitle ödemelerde;

▪6 eşit taksit için (1,045),
▪9 eşit taksit için (1,083),
▪12 eşit taksit için (1,105),
▪18 eşit taksit için (1,15), katsayısı uygulanacaktır.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecektir.

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte (72 ay vade) ödenebilir.

 

11) Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesi zorunludur.
Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, ödeme süresinin sonunda geç ödeme zammıyla ödenmesi zorunludur.
Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir.

12) 2018/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

13) Köy ve mahalle muhtarları ile Bağ-Kur sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, 31.07.2018 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 31.08.2018 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş süreleri ihya edilerek sigortalılık süresinden sayılacak, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE’li tutarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

14) Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir.Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır.Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir.Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri  yapılmayacaktır.

Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

7143 sayılı Yasa ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili ayrıntılar internet sayfamızda yayımlanan “MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI, MATRAH ARTIRIMI, VARLIK BARIŞI VE TAŞINMAZ DEĞERLEME REHBERİ”nde deyer almaktadır.

Saygılarımızla…

“SGK AFFI Genelgesi tam metni için tıklayınız…”

 


Kaynak: SGK
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here