Ana sayfa Vergi Sevk İrsaliyesi İle Taşıma İrsaliyesi Farklı Belgeler midir?

  Sevk İrsaliyesi İle Taşıma İrsaliyesi Farklı Belgeler midir?

  13260
  0

  SEVK İRSALİYESİ NEDİR? TAŞIMA İRSALİYESİ NEDİR?

  1- SEVK İRSALİYESİ NEDİR?
  Vergi Usul Kanununun, 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, “5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

  Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir“,

  Sevk irsaliyesinde malın birim fiyatı ve toplam tutarının yazılması zorunlu değildir.

  2- TAŞIMA İRSALİYESİ NEDİR?
  …Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için, 209uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar.

  Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.

  Özetle taşıma irsaliyesini nakliyeci firmalar verilen nakliye hizmeti kapsamında düzenler.

  3- SEVK İRSALİYESİNİ KİM DÜZENLER? TAŞIMA İRSALİYESİNİ KİM DÜZENLER?
  Sevk irsaliyeleri, Malı alıcıya satan mükellef veya malı satıcıdan kendi imkânları ile alan alıcı düzenler.

  Taşıma irsaliyesini ise nakliyeci firma düzenler.

  Sevke konu edilen mal nakliyeci bir firma aracılığı ile alıcıya ulaştırılıyorsa veya alıcı tarafından satıcıya iade ediliyorsa, bu işlem için alıcı veya satıcı sevk irsaliyesi düzenlemelidir.

  Taşımaya aracılık eden Nakliyeci firma da taşıma irsaliyesi düzenlemek zorundadır.

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here