Ana sayfa Vergi Seslendirme yapan bir mükellefimiz var yurtdışına hizmet verecek, karşı taraf şahıs olabilir...

  Seslendirme yapan bir mükellefimiz var yurtdışına hizmet verecek, karşı taraf şahıs olabilir mi?

  46
  0

  1- Seslendirme yapan bir mükellefimiz var yurtdışına hizmet verecek, karşı taraf şahıs olabilir mi?

  2- Serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenecek, hizmet ihracı olarak değerlendirebilir miyiz?

  1-Şahıs da olur kurum da olur.

  2-Hizmetten yararlanma Yurt dışında ise KDV istisnası uygulanır Makbuzda KDV hesaplanmaz.


  Türkiye’de kurulu A firması yine Türkiye’de kurulu B firmasına yurt dışında hizmet vermesi halinde düzenleyeceği fatura istisna kapsamında mı olmalıdır? 

  Hizmetten yararlanma Yurt dışında ise, hizmet ihracı kapsamında KDV hesaplanmaz.


  Özelge: İhracatın arttırılması amacına yönelik yurt içi merkezli firmadan alınana reklam hizmetinin KDV karşısındaki durumu.

   

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) 

     
  Sayı : 39044742-KDV 12-2007 04/08/2014
  Konu : İhracatın arttırılması amacına yönelik yurt içi merkezli firmadan alınana reklam hizmetinin KDV karşısındaki durumu.  

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından ihracatınızı arttırmak için yurt dışında direkt izlenebilen (Türkiye’de de uydu üzerinden izlenebilen) kanallara reklam verildiği, bu reklamın Türkiye merkezli bir firma üzerinden alındığı belirtilerek söz konusu reklam hizmetinin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu, 4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,  6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hükümlerine yer verilmiştir.

           Aynı Kanunun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu, 12/2 nci maddesinde ise bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

           Hizmet ihracı ile ilgili açıklamaların yer aldığı 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-2. Hizmet İhracı” bölümünde; 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre; hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığının yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edileceği, hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kastın, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması olduğu, hizmet ihracına ilişkin istisnanın, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edileceği açıklanmıştır.

           Buna göre, firmanız tarafından yurt içinde faaliyet gösteren reklam firmasından, reklam filmi yurt dışında gösterilmek üzere alınan reklam hizmetinin, hizmet yurt içinde verildiğinden ve hizmetten yurt içinde faydalanıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede, reklam hizmeti bedeli üzerinden genel oranda (% 18) hesaplanarak, reklam hizmetini veren Türkiye’deki firma tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here