Ana sayfa Muhasebe Sermayenin ödendiğine dair SMMM raporu hazırlıyorum. Ancak eski yıllara ait defterleri bulamıyorum....

  Sermayenin ödendiğine dair SMMM raporu hazırlıyorum. Ancak eski yıllara ait defterleri bulamıyorum. Rapora dayanak olarak ne ekleyebilirim?

  66
  0

  Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor düzenliyorum. Önceki sermaye 2005 yılında ödenmiş. Buna ilişkin defterler mevcut değildir. Bu durumu raporda nasıl belirtmem gerekir? Ayrıca dağıtılmayan karları da sermayeye ilave edeceğim. Geçmiş yıl karlarına ilişkin defterlerde mevcut değil. Nasıl hazırlamam gerekiyor?

  İnternet sayfamızda bilgi notunda bahsi geçtiği üzere, eldeki kayıtlar da yapılacak tespit ile mesuliyeti tespiti yapan müşavire ait olduğu göz önüne alınarak raporun düzenlenmesi gerekmektedir. İç kaynakların tespiti hangi verilerden tespit edilebiliyorsa o verilerin raporda yer alması gerekir.

  Limited şirkette sigortalı olarak bağımlı çalışan mali müşavirim. Aynı zamanda sigortalı olduğum şirketin mali müşaviriyim. Şirketimizde Tür değişikliği yapıp A.Ş. olacağız.

  Burada istenen Sermaye ödendi tespit raporunu ben hazırlayıp onaylayabilir miyim?

  Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı iş yeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o iş yerinin sermaye artırım vs. raporlarını düzenleyebilir. Rapora İSMMMO’dan alınacak “oda kayıt” belgesi eklenecektir.

  Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu ve Diğer Tespit Raporları

  NOT:

  • Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak raporlar; İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarakta düzenlenebilir.
  • Bu raporların düzenlenmesi aşamasında geçmişe dönük defter ve benzeri kayıt bilgilerinin olmaması halinde, Raporların güncel kayıt bilgileri (defter veya diğer bilgiler) ile düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Tüm raporlarınızın inceleme bölümü başlığı altında öz varlık hesaplama tablosuna yer verilerek, sermayenin ödendiği ve TTK 376. maddeye göre yarısının korunup korunmadığı dip notu ile yazılması gerekmektedir.
  • İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde, Sermaye artırımlarında düzenlenecek müşavir raporuna göre şirketin özvarlığının tescilli sermayesinin 1/2 nin altına veya eksiye düşmesi halinde; TTK 376.maddenin uygulanması tebliğinin 10.maddesi a ve b bentlerine göre artırılacak sermaye miktarı ile ödenmesi gereken sermaye miktarının hesaplanma yöntemi, https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri Bölümünde, Anonim Şirketler sermaye artışı veya Limitet Şirketler sermaye artışı başlıkları altında yer verilmiştir.

  Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu

  Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

  Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here