Ana sayfa TTK Sermaye artırımında sermayenin yapılacağı yıla ait defter bilgisinde sadece e-defter yazılması gerekir...

  Sermaye artırımında sermayenin yapılacağı yıla ait defter bilgisinde sadece e-defter yazılması gerekir mi?

  Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. 

  90
  0

  Sermaye artırımı için sermaye tespit raporu hazırlamaktayım .
  1-) Sermayenin yapılacağı yıla ait defter bilgisinde sadece e-defter yazmam yeterlimi?
  2-)Sermaye ödeme yılı 2008 olduğu için ödendiği yıla ait defter bilgileri bulunmamaktadır. Nasıl bı yol izlemem?

  1- Yeterli. Ancak; Envanter ve bilanço defterinin bilgileri yazılacak.
  2- İlgili alana önceki sermayenin ödendiği tarihin yazılması yeterlidir. (10 yıllık zaman aşımı nedeni ile)

  BENZER/İLGİLİ İÇERİKLER
  ____________________________

  Limited şirketlerde taahhüt edilen sermayenin ortaklarca nakden şirket kasasına ödenmesinin önünde herhangi bir engel bulunmakta mıdır? Ortakların şirket banka hesabına yatırması mı zorunludur? 

  Ödenmeyen (taahhüt) sermaye 7.000 TL’den fazla ise şirketin banka hesabına yatırılması gerekir.

  ____________________________

  Firmamız nakit sermaye artırımı yaptı. Bu tutarın ödemesi nasıl yapılmalı? Tutar ortağın hesabından mı gönderilmeli? Tutarı “Nakit sermaye artırımına istinaden ödeme” açıklamalı olarak elden yatırsak olur mu?

  Artırılan Nakdi sermayeyi ortaklar hisseleri oranında Şirketin Banka hesabına yatırılır.

  ____________________________

  TÜRK TİCARET KANUNU (1)

  Kanun Numarası : 6102 

  Kabul Tarihi : 13/1/2011 

   VII – Pay bedellerinin ödenmesi 

  1.Nakdî sermaye 

  MADDE 344- (1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. 

  (2) Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

  2.Ödeme yeri 

  MADDE 345– (1) Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder. 

  (2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanma tarihinden itibaren, üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. (2)


  Kaynak: TTK, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.