Ana sayfa Vergi Serbest meslek mensupları yaptırdıkları sağlık sigortasını gider olarak yazabilir mi?

  Serbest meslek mensupları yaptırdıkları sağlık sigortasını gider olarak yazabilir mi?

  197
  0
  Serbest meslek erbabı kendisine ait yaptırmış olduğu tamamlayıcı sağlık sigortasını gider olarak gösterebilir mi?

  Gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde GVK 89/1. maddedeki koşul ve oranda indirim yaparlar Sağlık sigorta pirimi doğrudan gider yazılmaz. Beyanname üzerinden yasada belirtilen koşullara göre indirilir.

  Personelimiz şahsına sağlık sigortası yaptırmış ver primleri kendisi ödemiştir. Gelir vergisi avantajından yararlanmak üzere poliçe ve ödeme makbuzlarını tarafımıza iletmiştir. % 27’lik vergi diliminde olmasından dolayı muhasebe programında bordrosu % 27 avantaj sağlamıştır. Ancak kanun maddesi Aynı Kanunun ücretin gerçek safi değerinin tespitinde yapılacak indirimlere ilişkin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda Özel sağlık sigortası avantajı kümülatif vergi dilimine göre değişir mi?

  Özel sağlık sigortası avantajı kümülatif vergi dilimine göre değişmez.

  Aylık olarak hesaplanan vergi matrahından yasada belirtilen oranda ve diğer parametrelere göre indirilir. 


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.