Ana sayfa Vergi Serbest Meslek Kazancı Tespitinde İndirilecek Giderler

  Serbest Meslek Kazancı Tespitinde İndirilecek Giderler

  2513
  0

  1- SERBEST MESLEK KAZANCI TESPİTİNDE HANGİ GİDERLER HASILATTAN İNDİRİLEBİLİR?
  Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir;
  1.1- Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (örnek kira gideri)
  1.2- Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki,
  1.2.1- İaşe ve ibate giderleri,
  1.2.2- Tedavi ve ilaç giderleri,
  1.2.3- Sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla)
  1.2.4- Giyim giderleri (27 nci maddede yazılı)

  1.3- Mesleki faaliyetle ilgili,
  1.3.1- Seyahat giderleri,
  1.3.2- İkamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).

  1.4- Mesleki faaliyette kullanılan,
  1.4.1- Tesisat,
  1.4.2- Demirbaş eşya,
  1.4.3- Envantere dahil taşıtlar için,
  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).

  1.5- Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,

  1.6- Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,

  1.7-
  Mesleki faaliyetin ifası için ödenen
  1.7.1- Mal alım bedeli,
  1.7.2- Hizmet alım bedelleri,

  1.8- Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla
  1.8.1- Emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları,
  1.8.2- Mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,

  1.9- Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili
  1.9.1- Ayni vergi,
  1.9.2- Resim,
  1.9.3- Harçlar,

  1.10- Mesleki faaliyetle ilgili olarak,
  1.10.1- Kanun,
  1.10.2- İlam,
  1.10.3- Mukavelenameye göre
  ödenen tazminatlar.

  ***İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.

  *** İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.

  ***Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here