Ana sayfa Vergi Serbest bölgeye yapılan bakım ve onarım hizmetleri vergiden istisna mıdır?

  Serbest bölgeye yapılan bakım ve onarım hizmetleri vergiden istisna mıdır?

  Harcırah kanunu kapsamı dışında yapılan ödemeler

  117
  0

  Serbest bölge içinde yapılan bakım onarım tamirat karo döşeme gibi işlerde vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarından yararlanabilir mi? Normalde yurtdışında yapılan işlerde ödenen harcırahlarda belgeyle fatura vs tesvik edilerek kapatılma zorunluluğu var mıdır? yoksa istisnaya kadar olan kısmı direk giderlestirebilir miyiz? Harcırah ödemelerinde istisna da olsa vergili tutar üzerinden mi damga vergisi kesilir yani matrah vergi dahil tutar mıdır? Harcırah damga vergisi kesilirken her işçi i.in ayrı ayrımı tahakuk olusturmamız gerekir toplumu? 

  Yurtiçi harcırah ödemeleri tesvik tesvik edilerek kapatılması gerekir mi? 

  1-Serbest bölgede harcırah uygulanmayacağı görüşündeyiz. 

  2-Yurt dışı harcamaları için harcırah verilme yöntemi seçilmiş ise belge ile tevsik yapılmaz. Harcırah bordrosu ile harcırah ödenir.

   3-Ödemelerden DV hesaplanır. 

  4-Harcırah için bordro düzenlenir. İstisna dışında kalan tutar vergiye tabi oluşur.

   5-(2). Madde de yanıtlandı. Uygulama için Türmob tarafından yayımlanmış yazıyı aşağıdaki linkdedir. https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/3f55b74b-9ea8-4110-a5c4-dd901c8cd7e9/1-ocak-2021—30-haziran-2021-tarihleri-arasinda-yurtici-ve-yurtdisi-gelir-vergisinden-istisna-harci

   193 – GELİR VERGİSİ KANUNU

  Kanun No – Kabul Tarihi: 193 – 31/12/1960 

  Gider Karşılıklarında

  Madde 24

  (2361 sayılı Kanunun 18’inci maddesiyle değişen madde) Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir.

  1. (2574 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler;

  2. (2772 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);

  3. (3946 sayılı Kanunun 38’inci maddesiyle bent kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1994)(*)

  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil);

  5. Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here