Ana sayfa Vergi Serbest bölgelerinde uygulanan gelir vergisinde istinaden ibraz edilecek ymm raporunun süresi nedir?

Serbest bölgelerinde uygulanan gelir vergisinde istinaden ibraz edilecek ymm raporunun süresi nedir?

Serbest bölgelerinde uygulanan gelir vergisinde istinaden ibraz edilecek ymm raporunun süresi nedir?

311
0

Konu: Serbest Bölgede Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasında İbraz Edilecek YMM raporunun süresi

 Soru

… Antalya Serbest Bölgesinde kurulu şirketinizde tekne imalatı işi yapmakta olduğunuzu, yaptığınız tekne imalatının tamamını yurt dışındaki müşterileriniz için yaptığınızı, 2017 yılında başlayıp 17.08.2018 tarihinde tamamlanan tekneyi aynı tarihte yurt dışına sattığınızı ve başkaca tekne imalatınız olmadığı için tecil işlemini teknenin satış tarihinden itibaren sona erdirdiğiniz belirtilerek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 1 ve 2 Sıra No.lu Genel Tebliğinde yer alan gelir vergisi istisnasından yararlanmak üzere verilmesi gereken YMM Raporunun verilme süresi hususunda…

Cevap

… Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde; yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla %85 şartını gerçekleştiren mükelleflerin, söz konusu raporları faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya %85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edecekleri belirtildiğinden, şirketinizce üretilen ürünün tamamının 17.08.2018 tarihinde satılmış olması dolayısıyla, söz konusu YMM raporunun 15.10.2018 günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi vermiş olduğunuz vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 08.07.2019 – 49327596-125.05.03[KVK.ÖZ.2018.61]-E.124272 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here