Ana sayfa Mevzuat Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen...

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)

232
0

8 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete Sayı : 30768

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GİRİŞ İÇİN VEYA
GEMİ KUMANYACILIĞI İÇİN GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN VETERİNER
KONTROLLERİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/20)

MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Beyanname: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve bu Tebliğin EK-1’inde yer alan belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevk edilen uygun olmayan ürünlerin sevkiyatlarına veteriner giriş belgesi ve EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.

(3) Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatlarına EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde antrepodan sorumlu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Her bir sevkiyat için, veteriner giriş belgesinin ve beyannamenin özel referans numarası.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında sevkiyatların belge ve kimlik kontrollerinin yapılması,

c) Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların ilgili belgeler ile çıkış yaptığının kontrol edilmesi,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Beyanname

MADDE 9 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tesisler yetkili makamın gözetimi altına alınır.

(2) EK-1’de yer alan beyannameyi temel alan belge, farklı menşein sevkiyatlarından elde edilen ürünleri içeren bir sevkiyat için kullanılabilir.

(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen menşe noktasının yetkili makamını bilgilendirme yukarıda açıklanan beyannameyi temel alan belge yoluyla olur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2016

29886

Eki için tıklayınız

 


Kaynak: Resmi Gazete
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here