Serbest Bölgelerde uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnasının detayı nedir?

Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesi ile belirli şartlarda firmaların bu bölgede yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olduğu belirtilmek suretiyle müktesep hakları korunmuştur. Serbest bölgelerde elde edilecek kazanca istisna uygulaması ile ilgili olarak 1 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3. Serbest bölgelerde uygulanan … Okumaya devam et Serbest Bölgelerde uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnasının detayı nedir?