Ana sayfa Vergi Şehir içi yolcu taşımacılığı için alınan araçların her biri ayrı bir işyeri...

Şehir içi yolcu taşımacılığı için alınan araçların her biri ayrı bir işyeri olarak vergi dairesine bildirilecek mi?

22
0

…şirketinizce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere satın alınan her türlü nakil vasıtalarının her birinin ayrı bir şube iş yeri olarak bildirilmesinin gerekip gerekmeyeceği, ayrıca alım-satım veya kiralamak amacıyla satın alınan araçların alım satımlarının bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildirim mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

YASAL DAYANAK

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İşyeri” başlıklı 156 ncı maddesinde de; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri,  madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.”  hükmüne yer verilmiş olup, burada sayılan yerlerle sınırlı olmayıp önemli olan ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetin yapılmasına veya yürütülmesine elverişli olan yerlerin de işyeri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 Anılan Kanununun 159 uncu maddesinde ise; “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairelerine bildirmeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Kanunun 168 inci maddesinin 1 numaralı bendinde de;     ” … değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.”  hükmü yer almaktadır.

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla satın aldığınız nakil vasıtalarının her biri işyeri olarak kabul edileceğinden, söz konusu vasıtaların alım satımı nedeniyle ortaya çıkan değişiklikleri olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir.

Diğer yandan, alım-satım veya kiraya vermek amacıyla satın aldığınız binek araçların alım satımı nedeniyle bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirim zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 


Kaynak: GİB ÖZELGE – 06/03/2012, B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-144-107
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here