Ana sayfa Vergi Şartlı bağışın iadesinde veraset ve intikal vergisi

Şartlı bağışın iadesinde veraset ve intikal vergisi

Şartlı bağışın iadesinde veraset ve intikal vergisi

288
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, maliki olduğunuz arsayı … Vakfı’na şartlı bağış işlemi ile bağışladığınız, ancak bağış şartının yerine getirilmemesi sebebiyle arsanın tarafınıza iade edildiği belirtilerek, söz konusu iade işleminin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde de “ivazsız intikal” tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 285 inci maddesinde;” Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” hükmü, 295 inci maddesinde ise; “Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir:

.

  1. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 297 inci maddesinde de bağışlayanın, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, şartlı bağışın konusu olan arsanın tarafınıza geri alma sebebini öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iade edilmesi halinde, söz konusu iadenin “ivazsız intikal” kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından veraset ve intikal vergisinin aranılmaması gerekmektedir.


Kaynak: GİB Özelge, 25/05/2016, [97895701-1602.2016/5.1.3-72680-]-65754,  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here