Ana sayfa Duyurular Salgın Nedeniyle Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre!

Salgın Nedeniyle Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre!

33
0

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19/3/2020 tarihli ve 53339859 sayılı
yazısında özetle koronavirüs salgını sebebiyle, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Bakanlıklarına verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda 18 Mart 2020 tarihli ve 53330175 sayılı Makam Onayı ile;

– Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,
– Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istinası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istinası belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi,
– Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımız ilgili Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin 25’inci ve 49’uncu maddeleri ile İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,
– Bahse konu Onayın ise 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması,

hususlarının uygun görüldüğü bildirilmiştir.


Kaynak: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 26.03.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here