Ana sayfa Vergi Sağlık kuruluşları VERBİS’ e kayıt olmak zorunda mıdır?

  Sağlık kuruluşları VERBİS’ e kayıt olmak zorunda mıdır?

  Sağlık Kuruluşları VERBİS kayıt zorunluluğu

  44
  0

  Çalışan sayısına bakılmaksızın sağlık kuruluşları için verbis kayıt süresi nedir?

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16 ncı maddesi uyarınca; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup, Kanun’un Geçici 1 inci maddesi ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından ilan edilen süre içerisinde VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.
  Kanun’un Geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurul tarafından alınan 2019/387 sayılı Karar ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.06.2020,
  Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının 30.06.2020,
  Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının 30.09.2020,
  Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının 31.12.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerektiği düzenlenmiştir.
  Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2020 tarihinde yapılan açıklama uyarınca aşağıda yer alan kurumlar bakımından Sağlık Bakanlığı’nın tek bir veri sorumlusu olarak kabul edileceği ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün Bakanlık adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği ifade edilmiştir.
  Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ile; Sağlık Bakanlığı bünyelerinde faaliyet göstermekte olan;
  a) Kamu hastaneleri,
  b) Aile hekimlikleri,
  c) Halk sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ve
  d) Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık hizmeti sunucularının Ayrıca VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunamamaktadır.
  Nitekim, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile tüm bu kurumlar adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından VERBİS’e bildirim yapılacağı ifade edilmiş ve bu bildirim dışında herhangi bir bildirim yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.
  Ancak; kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile her türlü özel sağlık kuruluşunun ve muayenehane işleten hekimlerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmeyeceğinden, VERBİS’e kayıt işlemlerinin ilgili özel ve kamu tüzel kişilikleri ile muayenehane işleten hekimler tarafından belirtilen süre içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan sağlık verileri Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmekte ve bu verilerin işlenmesi, muhafazası, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması bakımından özel teknik ve idari önlemler alınması gerekmektedir.
  İlgili düzenlemeler ve yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan özel sağlık kuruluşları ile hekimler tarafından işletilen muayenehanelerin öncelikle sağlık verilerinin işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususlarında hukuki ve teknik destek alması önerilmektedir. Zira verilen faaliyetler kapsamında işlenen sağlık verileri gereği yeterli önlemlerin alınması ve belirtilen süre içerisinde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here