Ana sayfa Vergi Sağlık kurulu raporu bulunan engelli adına kayıtlı minibüs MTV’den muaf mıdır?

Sağlık kurulu raporu bulunan engelli adına kayıtlı minibüs MTV’den muaf mıdır?

Sağlık kurulu raporu bulunan engelli adına kayıtlı minibüs MTV’den muaf mı?

182
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden;

…  Devlet Hastanesinden almış olduğunuz … tarih ve … sayılı sürekli Sağlık Kurulu Raporunda, ” Parapleji. Yardım, mekanik destek veya bir yardımcı cihaz olmaksızın ayağa kalkamıyor. Sağ-Sol hipermetropi+Esotropya. ” tanısının bulunduğu ve engel oranınızın % 93 olduğu,

   – Söz konusu rapora istinaden özel tüketim vergisinden istisna olarak adınıza kayıt ve tescil edilen … model, … plaka numaralı, …  marka, 10 kişilik oturma yeri kriterine sahip taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu istisna hükmünün uygulama esaslarının belirtildiği 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nin İstisnalar başlıklı II nci bölümünde; 

“1 – Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması 

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

3 – Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından,”Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Öte yandan, 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “I- Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulaması” başlıklı bölümünün, “1- Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması” kısmında ise, malûl ve engelli olmaları nedeniyle taşıtları ilk iktisabı esnasında özel tüketim vergisinden istisna olanların, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmak için “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek-1) ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmediği açıklanmıştır.

Buna göre, anılan Tebliğ ekinde yer alan Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde, bahis konusu taşıtın engelli taşıtı olarak adınıza kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 01.11.2016, 65771276-170[4-2016/1]-18, AMASYA VALİLİĞİ  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here