Ana sayfa Vergi Sağlık kabininde verilen pansuman, enjeksiyon, serum takılması ve küçük cerrahi müdahale vb....

  Sağlık kabininde verilen pansuman, enjeksiyon, serum takılması ve küçük cerrahi müdahale vb. sağlık hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı nedir?

  92
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 45404237-130[I-19-306]-E.114288 12.08.2020
  Konu : Sağlık kabininde verilen hizmetin KDV oranı  

   

  İlgi : 27.11.2019 tarihli ve 594682 sayılı başvurunuz.

   

  İlgide kayıtlı özelge başvuru formunda, Sağlık Bakanlığının izni doğrultusunda işletmekte olduğunuz sağlık kabininde verilen pansuman, enjeksiyon, serum takılması ve küçük cerrahi müdahale vb. sağlık hizmetlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

  Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. 

  Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

  Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,” ibaresi yer almaktadır. 

  Buna göre, Sağlık Bakanlığından izin (sağlık kabini işletme/çalışma uygunluk belgesi) alınmak kaydıyla, işletmekte olduğunuz sağlık kabininde verilen pansuman, enjeksiyon, serum takılması, küçük cerrahi müdahale vb. sağlık hizmetlerinin 2007/13033 BKK eki (II) sayılı B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here