Ana sayfa Muhasebe Saf suyun KDV oranı nedir?

Saf suyun KDV oranı nedir?

457
0

Saf suyun KDV oranı nedir?

KONU

Saf suyun KDV oranı

SORU

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 2853.90.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “saf su” olan ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

CEVAP


Buna göre, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından 2853.90.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “saf su” olan ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 39044742-130[Özelge]-226233 28.07.2017
Konu : Saf suyun KDV oranı

 

İlgi : 08/05/2017 tarih ve 545125 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 2853.90.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “saf su” olan ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, TGTC’nin 28 inci faslında, “İnorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin, Nadir Toprak Metallerinin ve İzotoplarının Organik veya İnorganik Bileşikleri” düzenlenmiş; bu fasla ait 2853.00 tarife pozisyonunda “Fosfürler (Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç); diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç)” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait 2853.90.10.00.00 GTİP numarasında ”Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su” da yer almıştır.

Buna göre, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından 2853.90.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “saf su” olan ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak:gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Solucan gübresinin KDV oranı nedir?

Alpaca satışlarında KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here