Ana sayfa Güncel Resmi Gazete – 21 Kasım 2018

Resmi Gazete – 21 Kasım 2018

367
0

21 Kasım 2018 Tarihli ve 30602 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT
ÖNCEKİ SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

––  Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

––  2018 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2018 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2018 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2018 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8091 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8092 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8181-9 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here