Ana sayfa Şirketler Rekabet Kurumu Harçları Artık Ticaret Sicil Memurluğuna Yatırılabilecek!!! Ayrıca Bankaya Gitmeye Gerek...

Rekabet Kurumu Harçları Artık Ticaret Sicil Memurluğuna Yatırılabilecek!!! Ayrıca Bankaya Gitmeye Gerek Yok!

6871
0

1- TEBLİĞİN AMACI NEDİR?
Bu Tebliğin amacı, 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemektir. 

2- YENİ KURULACAK ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKETLER SERMAYE ARTTIRIMLARININ NE KADARI REKABET KURUMU TARAFINDAN TAHSİL EDİLEBİLİR?
Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabet Kurumu adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir.

3- MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN TAHSİLATLAR NE ZAMAN REKABET KURUMU HESABINA AKTARILIR?
Makbuz karşılığı yapılan haftalık tahsilatlar en geç bir sonraki haftanın ikinci iş günü mesai bitimine kadar Kurum hesaplarına aktarılır. Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolle belirlenir.

4- DÜZENLENEN MAKBUZDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?
Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, tahsilat birimlerince ödeme karşılığı düzenlenecek makbuz esas alınır. Makbuzda, ortaklığın ticaret unvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığının belirtilmesi gerekir. 

5- MAKBUZ OLMADAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE TESCİL İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ?
HAYIR.
Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili Müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu makbuzun başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılmaz.

6- ORTAKLIKLARIN DEVRALINMASINDAN DOLAYI SERMAYE ARTTIRMALARI HALİNDE HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN VE HANGİ ORANDA ÖDEME YAPILIR?
Ortaklıkların 6102 sayılı Kanunun 136’ncı maddesine göre devralınmasından dolayı sermayelerinin artırılması halinde, sadece artan meblağ üzerinden onbinde dört ödeme yapılacaktır. Aynı esaslar nev’i değişikliği halinde de geçerlidir. Sermaye artışına neden olmayan unvan ve nev’i değişiklikleri anılan hüküm kapsamına girmemektedir. 

7- KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ORTAKLIKLARDA SERMAYE ARTTIRIMLARI HANGİ ESASA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR?
Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, ticaret siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları da bu esaslara tabidir.
Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte makbuzu da Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Makbuzun bulunmaması halinde Ticaret Sicili Müdürlüklerince tescil işlemi yapılmaz. 

8- KURULUŞ VEYA SERMAYE ARTIRIMINDAN VAZGEÇİLDİĞİNDE ÖDENEN TUTARLAR İÇİN İADE YAPILIR MI?
Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gereklidir. Dilekçeye;
8.1- Makbuz,
8.2- Noterden tasdikli sarfı nazar kararı,
8.3- Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.

9- EKSİK ÖDEME HALLERİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gereklidir. Dilekçeye; makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.

10- FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELER İÇİN HANGİ İŞLEM YAPILIR?
Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatıranlara iade edilir. 

11- TAHSİLE YETKİLİ BİRİMİN SORUMLUKLUKLARI NELERDİR?
Tahsile yetkili birim, 4054 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca tahsil edilen tutarları Kurum hesaplarına tam ve doğru olarak zamanında aktarmak ve söz konusu tahsilata ilişkin bildirim listesini yapılacak protokolde belirlenen süre içerisinde Kuruma göndermek zorundadır. 

12- TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU NELERDİR?
Ticaret Sicili Müdürlüğü, ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını ve makbuzun bu esaslara uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdür. 4054 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı tescil işlemleri sonucunda; 6102 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ödemenin yapılmamasından ve/veya eksik ödemelerden dolayı ticaret sicili memurları sorumludurlar.

Kaynak: Resmi Gazete (31.03.2017 – 30024)

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here