Ana sayfa SGK Raporlu olan bir personeli işten çıkartabilir miyiz?

  Raporlu olan bir personeli işten çıkartabilir miyiz?

  Raporlu İşçinin iş akdinin sonlandırılması

  99
  0

  08.11.2021’de raporlu işçi var. Bu tarihte de çıkış yapacağız. Ayın 16’sına kadar raporlu o tarihten sonra durumu da belli değil. Çıkış bildirgesinde gün tutar vs. ne yazmam gerekir?

  İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. 

  Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır. “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

  Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…” denilmektedir. Bu esası dikkate alarak çıkış yapabilirsiniz.

  İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde istirahat (rapor) kullanması, dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle işveren için iş sözleşmesini fesih hakkı yani işçiyi işten çıkarma hakkı; 

  İstirahat (rapor) süresinin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanunu’nun 17nci maddedeki bildirim (ihbar) sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 

  Yani daha açık bir anlatımla istirahat süresinin;

  – İşyerindeki kıdemi 6 aydan az olan işçi için 8 haftayı, 

  – İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1.5 (bir buçuk) yıla kadar olan işçi için 10 haftayı,

  – İşyerindeki kıdemi 1.5 (bir buçuk) yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 12 haftayı, 

  – İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 14 haftayı, aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar. 

  Buradaki kıdemden kastedilen işçinin işe girdiği tarihten itibaren geçen süredir.

  Personel istirahat raporlu iken annesi ölüyor. Bu ölümden dolayı işçiye tekrar 3 gün ücretli izin vermek gerekir mi?

  Ölüm izni mazerete bağlı olarak kullanılması gereken bir izindir ve rapor tarihi içinde ve süresi yine rapor süresi içinde bitmişse eklenerek kullandırılması kanuna uygun değildir.

  Noterden İş Sözleşmesinin Feshi için İhtarname çekilen işçi kaç gün geriye ve hangi kodla çıkarılır?

  iHBAR ÖNELİ + 6 iş günüdür ihtar süresi ve en çok 10 gün geriye doğru çıkış yapılabilir. 

  Çıkış nedenine göre de çıkış kodu belirlenir. 


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here