Ana sayfa Eğitim Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi

1137
0

EĞİTİM İÇERİĞİ: 

1- Giriş

2- Amaç ve Hedefler

3- Hibe Fon Kaynakları Mekanizması

4- Hibe veren Kurum ve Kuruluşlar

5- AB, Kalkınma Ajansları, Tübitak, Kosgeb, Bakanlıklar

6- Ulusal Ajans – GSB – Teknogirişim

7- Proje Kavramına Giriş

8- Proje Önerisi

9- Brainstorming

10- Proje Önerisi Planlama

11- Uygulama – 1

12- AB  Proje Hazırlama Tekniğine Giriş

13- Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

14- Proje Kurgusu – Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

15- Sorun Analizi – Paydaş Analizi

16- Uygulama – 2

17- Hedef Analizi:

18- Örnek Hedef Analizi Üzerinde Çalışma

19- Strateji Analizi:

20- Örnek Strateji Analizi Üzerinde Çalışma

21- Uygulama-3

22- Soru – Cevap

23- Değerlendirme

24- Mantıksal Çerçeve Matrisi

25- Genel Hedef – Proje Amacı

26- Sonuçlar

27- Faaliyetler

28- Detaylı Proje Planı Hazırlama – 1

29- Uygulama-4

30- Varsayımlar, Riskler, Ökoşullar

31- Başarı Göstergeleri

32- Doğrulama Kaynakları

33- Mantıksal Çerçeve Tablosunun Oluşturulması

34- Detaylı Proje Planı Hazırlama – 2

35- Uygulama – 5

36- Faaliyet Planı

37- Yol Haritası

38- Proje Bütçesi

39- Uygulama – 6

40- Başvuru Nasıl Yapılır

41- Başvuru Paketinin Hazırlanması

42- Değerlendirme Kriterleri

43- Hibe Başvuru Formunun İncelenmesi

44- Örnek Başvuru Üzerinde İnceleme

45- Soru – Cevap

46- Değerlendirme –Kapanış

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here